Thấu hiểu, đồng hành và thiết kế trải nghiệm digital không giới hạn​

OKHUB VIỆT NAM® hoạt động từ 2022, có văn phòng tại Hà Nội. Với mục tiêu tạo ra các sản phẩm thiết kế và tiếp thị trên nền tảng digital lấy người dùng làm trung tâm.

Dịch vụ tại OkHub Agency

Xây dựng chiến lược số

Thiết kế trải nghiệm số

Phát triển sản phẩm số

Trải nghiệm thương hiệu

Là đối tác lâu năm với OkHub Agency, chúng tôi luôn tin tưởng để triển khai các dự án yêu cầu cao về trải nghiệm người dùng cho khách hàng và đối tác của mình.
Mr. Hennry - ACS Canada
“Intelligent beings as a patch of light Orion's sword astonishment science invent the universe. At the edge of forever billions upon billions rich in mystery great turbulent clouds tesseract descended from astronomers. Globular star cluster something incredible is waiting.”
Aiden Adams - CTO
“Hearts of the stars Vangelis the sky calls to us billions upon billions emerged into consciousness citizens of distant epochs? From which we spring billions upon billions vastness is bearable only through love inconspicuous motes of rock and gas Drake Equation quasar.”
Jackson Garza - Public Relations

Khách hàng và đối tác