SkyX Solar là nhà cung cấp giải pháp năng lượng phân tán và năng lượng mặt trời áp mái đẳng cấp thế giới cho các khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I) tại Việt Nam.

3.6B USD

Assets Under

Management

20

Years’
Experience

6

Asset
Classes

200+

Team
Members

Là thành viên của Vinacapital và năng lượng tái tạo EDF

 • Hoạt động trên đầy đủ các loại tài sản - Vốn chủ sở hữu công & tư nhân, thu nhập cố định, vốn mạo hiểm, phát triển bất động sản và năng lượng sạch

 • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, đạo đức, minh bạch, tuân thủ và quản lý

 • Sở hữu khả năng tiếp cận nội địa, mạng lưới và trải nghiệm quốc tế tuyệt vời

3C Research - giúp cho SkyX Solar có thể định hướng và phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường và các đối thủ cạnh tranh.

00

Nghiên cứu
khách hàng

00
00

3C
Research

1. Nghiên cứu khách hàng

SkyX Solar là một tập đoàn chuyên về năng lượng mặt trời, do đó việc nghiên cứu khách hàng của họ tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng liên quan đến giải pháp năng lượng mặt trời.

2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

SkyX Solar có thể sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau để tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh trong ngành năng lượng mặt trời và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp và cạnh tranh.

3. Nghiên cứu phát triển công ty

SkyX Solar cùng nhau, chúng ta định hình và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng tới phát triển năng lượng bền vững.Là người lãnh đạo " MEGA - M ake E arth G reen A gain".

Guide dự án

SkyX Solar là một tập đoàn chuyên về năng lượng mặt trời, do đó việc nghiên cứu khách hàng của họ tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu và mong muốn của khách hàng liên quan

01. Sitemap & Key content

HOME
 • What we do
 • Our Project
 • Why Choose Us
 • Our Recognitions
 • Company News
 • Contact Form
ABOUT US
 • Introduction
 • Shareholders
 • Board Members
 • Clients and Testimonials
 • Awards
WHAT WE DO
 • Why choose us
 • We Offer You
 • EACs
 • Key Benefits
 • Our Installation Process
OUR PROJECTS
 • Project List
 • Project Single
COMPANY NEWS
 • Project List
 • Project Single
KNOWLEDGE HUBS
 • How Solar Power Works​
 • FAQs
 • Market News

02. Grid system

345px

375px

1080px

1440px

03. Màu sắc

BRAND

TEXT

BACKGROUND

04. Typography

Inter

Bold/SemiBold/Medium/Regular

Aa

42px

Aa

32px

Aa

28px

Aa

20px

Aa

18px

Aa

16px

05. Icon

Kết Quả Dự Án

Nhằm tạo ra một sản phẩm tốt nhất cho người dùng. Là một trang web có tính di động và có khả năng tương tác cao, cung cấp trải nghiệm tiện ích cho khách hàng.

01.Trang what we do

02.Các trang khác

Tối Ưu Responsive